Kriminálexpo IT-SEC 2003

 


 

 

Az Ügyészek Országos Egyesülete – a Legfőbb Ügyészség, a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány és a Belügyminisztérium társrendezésében – 12. alkalommal rendezte meg a Budapest Kongresszusi Központban 2003. november 17-19. között a KRIMINÁLEXPO IT-SEC nemzetközi konferenciát és szakkiállítást. A rendezvény fővédnöke: dr. Szili Katalin a Magyar Országgyűlés elnöke volt.

 

A KRIMINÁLEXPO 2003-ban már nemcsak a szűkebb szakma találkozását jelentette, hanem a nagyközönség számára is élvezetes és hasznosítható tartalommal szolgált. A kiállítás és a konferencia rendezvénysorozatába ezért olyan elemeket kerültek beépítésre, amelyek egyre nagyobb látogatottságot eredményeztek, így a konferenciánk üzenete szélesebb körhöz tudott eljutni.

 

Aki ellátogatott 2003. november 17-19. között a Budapest Kongresszusi Központba, egyrészt megtapasztalhatta, hogy mire fordítja az állam - az egyes hatóságokon keresztül - a bűnmegelőzésre, a bűnüldözésre szánt költségvetési pénzeket (így az ő adóforintjait is), másrészt megismerkedhetett a biztonságtechnikai, informatikai fejlesztések új irányaival, a civil szervezetek drogprevenciós munkájával, továbbá bepillantást nyerhet a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás kulisszái mögé.

 

A KRIMINÁLEXPO mindig igyekezett választ adni az aktuális szakmai (elméleti és gyakorlati) problémákra. Már az elmúlt évben is különös hangsúlyt kapott a bűnmegelőzés kérdésköre.

 

A Biztonságos Magyarországért Közalapítvány és a Belügyminisztérium közös "Bűnmegelőzési Napok" konferenciasorozata a KRIMINÁLEXPO mindhárom napjára tartogatott érdekes előadásokat, amelyek a közalapítvány, a minisztérium, az önkormányzatok és a versenyszféra e területen elért eredményeit, valamint törekvéseit mutatták be.

 

Meghívott polgármesterek szóltak például az un. "Tanya" programba bevont települések eredményeiről, illetve a Dél-Balatoni Regionális Bűnmegelőzési Program tapasztalatairól.

 

A harmadik nap délutánján a bűnmegelőzési célú ifjúságvédelmi fórumok, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem területén dolgozó szakemberek képzésének támogatására kiírt pályázat nyerteseit köszöntötték és az elért eredmények kerültek ismertetésre.

 

Az állami, önkormányzati szerepvállalás mellett kiemelt cél a gazdálkodó szerveztek és - különös súllyal - a társadalmi szervezetek bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatainak feltérképezése, a találkozási pontok, a kooperációs lehetőségek megtalálása és kiszélesítése (különösen a kábítószer-probléma területén).

 

A Kriminálexpo 2003. évi újdonsága a civil szervezetek megjelenése a KRIMINÁLEXPO-n, a "Mini Civil Falu" keretében.

 

A "Civil Falu" elnevezés a Magyarországi Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetségét takarja, amely 27 drogprevencióval, valamint ártalomcsökkentéssel foglalkozó civil szervezetet tömörít egységbe.

 

A KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2003 keretében a szövetség 10 civil szervezete mutatkozott be "Mini Civil Falu" néven. A 10 civil szervezet logikai láncba felépített interaktív bemutatót tartott az érdeklődőknek. A szervezetek egy előre megtervezett, jól látható stratégia mentén követték egymást, a megelőzés különböző szintjeit képviselve. A bemutató képzett drogprevenciós szakemberek kíséretével, vezetésével zajlott, szervezett formában. A résztvevők tehát nem passzív szemlélői voltak a civil szervezetek kiállításának, hanem a szakemberek segítségével aktívan bekapcsolódtak az egyes témákba, így saját élményt szerezhettek az ott elhangzottakról, látottakról, lehetővé téve azt, hogy részben személyes hozzáállást, saját véleményt, a bemutató végére pedig egy egészségesebb attitűdöt formáljanak a drogproblémáról, annak kezeléséről, esetlegesen más alternatívák választásáról.

 

A "Mini Civil Falu" rendezvényét az ország különböző pontjáról érkező középiskolás csoportok szervezetten is látogathatták, akik csapatot alkotva, vetélkedő formában juthattak el az egyes "állomásokra". Végül a csapatok teljesítményét összesítve a legeredményesebb szereplőket díjazták. A "Mini Civil Falu" természetesen nyitott volt a kiállításra, konferenciára érkező, érdeklődő felnőtt látogatók előtt is.

 

A KRIMINÁLEXPO-n - szakmai nap keretében tartott prezentációk során - az érdeklődők megismerkedhettek a legújabb biztonsági és informatikai fejlesztésekkel. Olyan érdekességekkel találkozhatunk, mint például a hordozható röntgensugaras drog- és robbanóanyag detektáló berendezés, vagy a valósidejű navigációs flottakövető rendszer.

 

A bűnüldözés, a biztonságtechnika, a távközlés különböző újdonságai nemcsak az előadások keretében voltak megismerhetők, hanem a konferenciához kapcsolódó szakkiállításon a látogatók közvetlen tapasztalatot, információt is szerezhettek.

 

A szakmai kiállítók standjain olyan berendezések, programok is kipróbálhatók voltak, amelyekkel csak itt találkozhatott közvetlenül az érdeklődő közönség.

 

A rendezvény rangját emelte a KRIMINÁLEXPO IT-SEC '2003 keretében megrendezésre került Nemzetközi Büntetés-végrehajtási Konferencia. A számos uniós ország szakembereinek részvételével megrendezésre került konferencia fő témája: az uniós csatlakozás börtönügyi kérdései Magyarországon és a többi EU tagjelölt országban.

 

A KRIMINÁLEXPO IT-SEC '2003 nemzetközi jellegét erősítette a Nemzetközi Ügyészi Egyesület (IAP) képviselőinek látogatása a rendezvényen.

 

A KRIMINÁLEXPO újdonságai közé tartozott, hogy az Ügyészek Országos Egyesülete az expo keretében, 2003. november 19-én megrendezte az ügyészségi fogalmazóknak, titkároknak, kezdő ügyészeknek meghirdetett perbeszédverseny országos döntőjét.

 

A vetélkedő – amelynek szervezésébe a Magyar Jogász Egylet is bekapcsolódott – közönsége bepillantást nyerhetett egy képzeletbeli tárgyalóterem kulisszái közé, ahol a versenyzők egy-egy közismert film részletéből kiemelt bűncselekmény elkövetőinek szerepét értékelték. A perbeszédek előtt a közönség magával a tényállás alapjául szolgáló filmjelenettel is megismerkedhetett, míg a szünetekben népszerű „tárgyalótermi” filmek részleteit élvezhette.

 

A perbeszédverseny – a kollégák, illetve a KRIMINÁLEXPO közönsége mellett – a bűnüldözés, az igazságszolgáltatás felé "kacsingató" középiskolások, egyetemi, főiskolai hallgatók számára is érdekes és tanúságos volt.

 

A Legfőbb Ügyészség – a KRIMINÁLEXPO társrendezője – önálló standdal jelentkezik, megismertetve az érdeklődőkkel az ügyészség munkáját, tevékenységét.

 

A KRIMINÁLEXPO területén internet kávézó is szolgálta a látogatók és a részvevők felüdülését.

 

A korábbi évek hagyományának megfelelően, az Ügyészek Országos Egyesülete a KRIMINÁLEXPO első napjának estéjén a Stefánia palotában fogadást adott a meghívott vendégek tiszteletére.Ügyészek Országos Egyesülete.

All right reserved