Kriminálexpo IT-SEC 2005

 

 

 

Az Ügyészek Országos Egyesülete - a Legfőbb Ügyészség, Belügyminisztérium és Biztonságos Magyarországért Közalapítvány társrendezésében – 2005. november 2-4. között rendezte meg az Egyetemi Kongresszusi Központban a KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2005 nemzetközi konferenciát és szakkiállítást, mely több nemzetközi szintű bűnmegelőzési és bűnüldözési célú konferencia helyszíne volt. A Kriminálexpo komplexitását, a sokoldalú párbeszéd fontosságát dr. Polt Péter legfőbb ügyész is hangsúlyozta a rendezvényt megnyitó beszédében.

 

A 2005. évi Kriminálexpon – a szakkiállítás mellett – 15 féle program közül választhattak az érdeklődők.

 

A szervezett bűnözésről, az emberkereskedelemről szóló, illetve az Európai Unió nálunk meghúzódó új határával kapcsolatos felkészültségünket elemző előadások mellett, a Kriminálexpo egyik központi témája a városbiztonság volt. Az Európai Városbiztonsági Fórum hazánkban, a Kriminálexpo keretében tekintette át a városbiztonság teljes európai problémakörét. A Belügyminisztérium, a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány és a BM Országos Bűnmegelőzési Központ – a nemzetközi találkozó mellett, a tavaly megkezdett programsorozat folytatásaként – megrendezte az üzleti élet biztonságával, illetve a bevásárlóközpontok biztonságával foglalkozó konferenciáit.

 

A Bűnmegelőzési Napok egyik fő témája a családon belüli erőszak volt, amellyel kapcsolatban az Országos Kriminológiai Intézet osztotta meg az érdeklődőkkel a Legfőbb Ügyészség kezdeményezésére lefolytatott kutatása tapasztalatait. A konferenciasorozatba az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, illetve az Országos Bűnmegelőzési Központ is bekapcsolódott. A sajnos nagyon is aktuális téma annyi érdeklődőt vonzott, hogy még a pótszékek sem bizonyultak elégségesnek. A résztvevők olyan - eddig kevésbé ismert - kutatási eredményeket is megismerhettek, mint például a családon belüli erőszak férfibántalmazottainak problémája.

 

Izgalmas témának ígérkezett az adatvédelmi konferencia, amelynek fókuszában a számítógépes visszaélések új irányai, illetve az ellenük való hatékony védelem kérdései, továbbá a különböző jogalkotói, jogalkalmazói problémák álltak.

 

Az un. „zombie” számítógépek, a „pharming”, illetve a „phishing” mind egy-egy újkeletű probléma elterjedt elnevezései. A zombie számítógépek olyan megfertőződött gépek, amelyek felett jogosulatlan és távoli felhasználók átvették az irányítást, és ezeket a gépeket spam küldésére vagy e-mail alapú, weboldalak elleni támadásokra használják. A pharming ugyancsak egy csalárd módon felépített website-ot használ az adatok megszerzésére, csak annyival tetézi a dolgot, hogy valamilyen rosszindulatú szoftver segítségével az eredeti lapról egy másik, hamisított weblapra téríti el a felhasználót. A phishing – azaz az adathalászat - során telefonhívással vagy e-mail küldéssel csalók megpróbálják rábírni a gyanútlan számlatulajdonost, hogy adja meg a jelszavát, áruljon el bizalmas adatokat vagy töltsön le a számítógépére bankinak látszó alkalmazást.

 

A konferencia ugyanakkor nem csak számba vette és rendszerezte a személyazonosság lopás és a hasonló számítógépes visszaélések különböző formáit, hanem igyekezett válaszokat is adni a felmerült problémákra. Az ORFK NNI elemző, értékelő és internet figyelő osztálya például összefoglalta az adathalászattal szembeni bűnmegelőzési tanácsait. A konferencia keretében új védelmi eszközök is bemutatkoztak. Ilyen például a PhishAlert nevű világszinten úttörő és egyedi újdonság, amely az adathalászat elleni védelem első valódi eszközének ígérkezik. A ZombieAlert szolgáltatással pedig a levélszemét terjesztésével megfertőzött cégek presztizsveszélyeire hívják fel a figyelmet.

 

A „KULCS, avagy a Közösségi úton létrejövő cselekvési programok a kábítószer-probléma kezelésében” címet viselő konferencia célja a kábítószer-témával kapcsolatos adatgyűjtő és információs feldolgozó rendszerek bemutatása, az elmúlt időszak intézményi és programfejlesztéseinek ismertetése volt. A konferencia a civil és állami szereplők együttes szereplése és eszmecseréje folytán lehetőséget adott a Nemzeti Stratégiában megfogalmazott közösségi együttműködési lehetőségek bemutatására, feltérképezésére.

 

Az Igazságügyi Minisztérium „Nemzetközi konferencia a tisztább közéletért” című programsorozata - a nemzetközi elvárások felvázolása mellett - az egyes tárcák, ellenőrzési és rendészeti szervek eredményeit és feladatait is áttekintette.

 

Az Országos Bűnmegelőzési Bizottság szervezésében azon pályázaton nyertes közösségi programok mutatkoztak be, amelyek a gyermek- és fiatalkorúak bűnmegelőzését, illetve a bűnismétlés megelőzését szolgálják.

 

A konferenciasorozatot a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Budapesti Szervezete és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem személy és vagyonvédelmi tanácskozása, továbbá közlekedés-biztonsági konferencia (az ORFK - Országos Balesetmegelőzési Bizottság szervezésében), büntetés-végrehajtási konferencia (az Igazságügyi Minisztérim és a BVOP szervezésében), illetve a kelet-közép európai igazságügyi javadalmazási rendszerekkel foglalkozó nemzetközi ügyészi szeminárium tette teljessé.

Az Ügyészek Országos Egyesülete a Kriminálexpo keretében ünnepi választmányi ülésen emlékezett meg az egyesület alapításának 15. évfordulójáról. Az ünnepségen az egyesület által alapított Finkey Ferenc díjak átadására is sor került. Az egyesület legmagasabb elismerésben dr. Lovas Katalin az egyesület korábbi alelnöke, dr. Fónay Tamás az egyesület korábbi elnöke, és Nicholas R. Cowdery AM QC úr, Ausztrália, Új Dél-Wales (NSW) legfőbb ügyésze, a Nemzetközi Ügyészi Egyesület volt elnöke részesült.

 

A Mini Civil Falu a civil szervezetek drogprevenciós tevékenységét mutatta be játékos vetélkedősorozat formájában. Ehhez kapcsolódva az ICSSZEM az e területen elért eredményeit és terveit foglalta össze.


A Kriminálexpo harmadik napjára meghirdetett próbatárgyalásos vetélkedő közönsége bepillantást nyerhetett az igazságszolgáltatás kulisszái közé, ahol a résztvevőknek tárgyalási helyzetben kellett bizonyítaniuk felkészültségüket. Tárgyalótermi díszletek között bírósági titkár vezetette a tárgyalást, ahol a vádat ügyészségi titkár, míg a védelmet ügyvédjelölt láttta el. A nézők a tárgyalás előtt a bűncselekmény magját képező filmrészlettel – Árpa Attila: Argo című alkotásának egy műkincslopást bemutató jelenetével - is megismerkedhetnek.


A bizonyítási eljárás során – az új büntetőeljárási törvény adta lehetőséget kihasználva - a tanuknál a felek általi kihallgatás érvényesült, amelynek keretében a sértettet az ügyész, míg a vádlottat mentő tanút a védő hallgatta ki először. A „vádlott” és a „tanuk” mindent megtettek annak érdekében, hogy a vetélkedő résztvevőinek megnehezítsék a dolgát, akik azonban ebben a többszörösen nehezített – és a nagy nyilvánosság miatt egyébként is szokatlan – szituációban is remekül helyt álltak.

A dr. Kovács Tamás altábornagy, legfőbb ügyész helyettes, katonai főügyész vezette zsűri az egymást követő három tárgyalás után hivatásrendenként értékelte a vetélkedő résztvevőit. A bírósági titkárok közül dr. Szabó Helga (PKKB), az ügyészségi titkárok versenyében dr. Krizmanics Ágnes (Szombathelyi Városi Ügyészség), míg az ügyvédjelöltek közül dr. Juhász M. Gábor (Ernszt és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest) bizonyult a jók közül is a legjobbnak.

 

A bűnüldözéssel, bűnmegelőzéssel, a köz biztonságával foglalkozó szakkiállítást helyszíni szolgáltatások és az ismeretterjesztést célzó bemutatók egészítették ki. Így például az írásmintánk alapján gyorselemzést kaphattunk a Grafológiai Intézet munkatársaitól, kipróbálhattuk a különböző bűnüldözést szolgáló eszközöket, illetve igénybe vehettük a helyszínen működő okmányiroda szolgáltatásait. A Magyar Autóklub nagy sikert aratott a bejáratnál felállított szimulációs eszközével, amelyben kipróbálhatták a vállalkozó szelleműek, hogy milyen érzés, amikor felborul velünk az autónk. Időről-időre nagy sor alakult ki a kiképzési célokat szolgáló, különböző lövészeti feladatokat szimuláló berendezés előtt, mint ahogy a speciális beléptető rendszerek és a különböző védelmi felszerelések is megállásra késztették a látogatót.

 

A rendezvénysorozatot az Ügyészek Országos Egyesülete által szervezett „Alkotó Ügyészek – Ügyészségi Alkotók” című művészeti kiállítás is színesítette. Az Aby-Szabó Csaba (a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség informatikusa) festő, dr. Benczúr Csaba (a Ceglédi Városi Ügyészség ügyésze) író, Máté Viktória (a Legfőbb Ügyészség tisztviselője) költő, Merkl Zsuzsanna (a Legfőbb Ügyészség tisztviselője) festő, dr. Miskolczi László (a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség ügyésze) faszobrász és dr. Nagy Sándor (az Orosházi Városi Ügyészség ügyésze) festő részvételével létrejött kiállításon a rendezvény látogatói közül sokan elidőztek, és a Kriminálexpo nyitóelőadását tartó Mr. Rob Boon, az ENSZ Bécsi Kábítószer- és Bűnmegelőzési Központjának igazgatója is méltatta az ügyészség egyébként is szerteágazó tevékenységének ezen rendhagyó installációját.

Ügyészek Országos Egyesülete.

All right reserved