Kriminálexpo IT-SEC 2006

 

 

 

 

Az Ügyészek Országos Egyesülete – a Legfőbb Ügyészség, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány társrendezésében – 2006. november 28-30. között 15. alkalommal rendezte meg a KRIMINÁLEXPO IT-SEC nemzetközi konferenciát és szakkiállítást.

 

A jubileumi Kriminálexpo, amelyet dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész nyitott meg – hűen a rendezvény hagyományaihoz, illetve az alcímében tükröződő célkitűzéséhez: „Kommunikáció a biztonságos világért, kommunikáció a biztonságos Magyarországért” – több sikeres, számos érdeklődőt vonzó, bűnmegelőzési és bűnüldözési tárgyú konferencia helyszíne volt.

 

Az egyik legfontosabb ilyen aktuális témakör a schengeni csatlakozásunkkal kapcsolatos problémák és kihívások, amely konferencia november 28-án a Határőrség Országos Parancsnoksága és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) szervezésében került lebonyolításra. Mi sem bizonyítja jobban a téma időszerűségét, minthogy a rendezvényt követő héten született döntés az Európai Unióban arról, hogy hazánk – a 2004-ben csatlakozott többi új tagállammal együtt – az eredetileg tervezett időponthoz képest hamarabb, már a jövő év végén csatlakozhat az egységes határőrizeti rendszerhez, amelynek előnyeit – a határok akadálymentes átjárhatóságát a tagállamok felé – valamennyien élvezhetjük.

 

Ugyancsak a rendezvény első napján – neves büntetőjogászok közreműködésével – fórumbeszélgetésre került sor a büntetőjogi kodifikáció aktuális kérdéseiről. Az évek óta folyó szakmai műhelymunka jelen állásáról nemcsak áttekintést kaphatott az érdeklődő, hanem a konkrét szakmai felvetéseit is megfogalmazhatta.

 

A 2005. évi rendezvényen az Európai Városbiztonsági Fórum résztvevő országai a Kriminálexpo keretében tekintették át a városbiztonság európai problémakörét. Az IRM és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium szervezésében – az idei BÛNMEGELÕZÉSI NAPOK keretében – november 28-án tovább folytatódott a városbiztonság területének elemzése, ezen belül is kiemelten kezelve a közterületek rendjének fokozása, illetve az önkormányzatok és a civil szervezetek szerepvállalásának erősítése kérdéseit. A Bűnmegelőzési Napok sorában, november 29-én – az IRM szervezésében – az áldozattá válás megelőzése, az illegális migráció, az emberkereskedelem volt az egyik fő téma. A programsorozatot november 30-án az Országos Bűnmegelőzési Bizottság által kiírt pályázat nyertes projektjeinek bemutatója, valamint a graffiti-jelenség kezelésére vonatkozó – az ORFK által kezdeményezett - közös gondolkodás, a fertőzöttség és a gyakorlati megoldási lehetőségek elemzése tette teljessé.

 

Az IRM, a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottság, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara és az Országos Kereskedelmi-biztonsági Értekezlet együttműködésében jött létre november 29-én a magánbiztonság és az üzleti élet – azon belül külön is a kereskedelem – biztonsága aktuális problémáit körüljáró rendezvény. November 30-án a MABISZ is csatlakozott a programhoz, amely ekkor már elsődlegesen a vagyon elleni – különösen a gépjárművekre elkövetett – bűncselekmények visszaszorítási lehetőségeire fókuszált. Ezen programok a piac egymással egyébként éles versenyben álló szereplőit is összekapcsolták, mivel a bűnmegelőzés, a bűncselekmények visszaszorítása egyértelműen közös érdek. A konferenciasorozatot egyébként is az a vezérgondolat hatotta át, hogy nem lehet mindent – így a bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat sem - kizárólag a gondoskodó államtól várni, ennek érdekében a kisebb-nagyobb önszerveződések, illetve az egyén szintjén is lehet és kell tenni.

 

A Kriminálexpo mindig kiemelt figyelmet fordított a különböző korszerű kommunkiációs csatornákra. Így volt ez most is, hiszen az infokommunikáció és a biztonság problémáját, annak különböző vetületeit, a megoldási lehetőségeket a Miniszterelnöki Hivatal, az IRM és a TETRA Fórum Hungary Egyesület által november 29-én szervezett konferencia érintette.

 

Élénk érdeklődés kísérte a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által november 29-ére meghirdetett műkincsvédelmi konferenciát (a megelőzés, az informatika, és az együttműködés szerepe nemzeti kincseink védelmében) csakúgy, mint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának november 28-ai programját a büntetés-végrehajtási intézetekben felbukkanó agresszió kezeléséről és annak pszichológiai hátteréről.

 

Az Országos Kriminológiai Intézet november 29-én a helyreállító igazságszolgáltatás problémáit elemzte, míg az Igazságügyi Hivatal ugyanaznap a szolgáltató igazságügyről tartott eszmecserét. Sajnos továbbra is fájdalmasan aktuális a közlekedés biztonság kérdése, amelyet november 30-án az ORFK szervezte konferencia tekintett át.

 

A sok fontos és tartalmas program után kellemes színfoltja volt a programsorozatnak az Ügyészek Országos Egyesülete által szervezett – immár hagyományosnak tekinthető – próbatárgyalásos vetélkedő, amelyet a Legfőbb Ügyészség és a Magyar Jogász Egylet is támogatott. A játékos vetélkedő közönsége bepillantást nyerhetett az igazságszolgáltatás kulisszái mögé, ahol a résztvevőknek tárgyalási helyzetben kellett bizonyítaniuk felkészültségüket. A tárgyalótermi díszletek között bírósági fogalmazó vezette a tárgyalást, ahol a vádat ügyészségi fogalmazó, míg a védelmet ügyvédjelölt látta el. A nézők a tárgyalás előtt a bűncselekmény magját képező filmrészlettel – Rudolf Péter: Üvegtigris 2 című filmjének egy jelenetével – is megismerkedhettek. A vádlott és a tanúk szerepét neves bíró kollégák – dr. Hrabovszky Zoltán, a Fővárosi Ítélőtábla bírája, dr. Szűcs István Ádám, a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezető bírája és dr. Nyilas Levente, a PKKB bírája - töltötték be. A játékos vetélkedőt egyébként maga a rendező-főszereplő Rudolf Péter is megtekintette, és maga is jól szórakozott a filmjének e sajátos továbbgondolásán.

 

A bizonyítási eljárás során – az új büntetőeljárási törvény adta lehetőséget kihasználva - a tanuknál a felek általi kihallgatás érvényesült, amelynek keretében a vád tanúját az ügyész, míg a terheltet mentő tanút a védő hallgatta ki először. A „vádlott” és a „tanuk” mindent megtettek annak érdekében, hogy a vetélkedő résztvevőinek megnehezítsék a dolgát, akik azonban ebben a többszörösen nehezített – és a nagy nyilvánosság miatt egyébként is szokatlan – szituációban is remekül helyt álltak.

 

A dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész úr által megnyitott nemes versengésben a kiváló jogászokból álló zsűri az egymást követő három tárgyalás után hivatásrendenként értékelte a vetélkedő résztvevőit. A bírósági fogalmazók közül dr. Nagy Gábor Bálint (PKKB), az ügyészségi fogalmazók versenyében dr. Pál Andrea (Jászberényi Városi Ügyészség), míg az ügyvédjelöltek közül dr. Juhász M. Gábor (Ernszt és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest) bizonyult a jók közül is a legjobbnak. A Jogi Fórum különdíját, a nézők szavazatai alapján, dr. Tóth Péter (Gödöllői Városi Ügyészség) fogalmazó nyerte el.

 

Idén is megépült a Mini Civil Falu, amely a civil szervezetek drogprevenciós tevékenységét mutatta be – diákcsoportok és az érdeklődők számára – játékos vetélkedősorozat formájában.

 

Az elmúlt évek törekvéseit továbbfolytatva, a rendezvény tematikájához kapcsolódó állami és civil szervezetek, valamint vállalkozások részvételével – a konferenciákkal párhuzamosan – 3 napon keresztül a bűnüldözéssel, a bűnmegelőzéssel és a köz biztonságával foglalkozó szakkiállítást is megtekinthetnek az érdeklődők. A kiállítást helyszíni szolgáltatások (mint például a Grafológiai Intézet – amely szervezet egyébként az íráspszichológia igazságszolgáltatásban való felhasználásának lehetőségeit egy minikonferencia keretében is összefoglalta - nagysikerű kézírás-elemzései) és az ismeretterjesztést célzó bemutatók egészítették ki.

 

A látogatók dr. Nagy Károly nyugalmazott főügyészségi tanácsos kollégánk „Eötvös Károly, Kozma Sándor és a tiszaeszlári per” című új kiállítását is megtekinthették.

 

A Kriminálexpo rendezvénysorozata idén új helyszínen, a tavasszal átadott Hunguest Hotels Európa Kongresszusi Központban került megrendezésre. A kiállításokat, valamint a konferenciákat – mint ahogy az a rendezvény koncepciójából és hagyományaiból következik – bárki térítésmentesen látogathatta. A programok felkeltették a legszélesebb szakma, a köz biztonsága iránt fogékony látogatók, valamint a média érdeklődését, mivel a rendezvény három napjának eseményeit folyamatos érdeklődés kísérte.Ügyészek Országos Egyesülete.

All right reserved