Kriminálexpo IT-SEC 2009

 

 

 

 

Az Ügyészek Országos Egyesülete – a Legfőbb Ügyész ség társrendezésében – 2009. május 5-7. között 17. alkalommal rendezte meg a KRIMINALEXPO IT-SEC nemzetközi konferenciát és szakkiállítást. A 17. Kriminálexpót 2009. május 5-én dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész úr nyitotta meg.

 

A rendezvény hagyományos komplexitását megtartva, a KRIMINÁLEXPO idén is több, párhuzamos konferenciának és kísérő rendezvénynek adott otthont. Az egyes programok áttekintették a bűnüldözés, a köz- és a magánbiztonság, illetve az üzleti élet biztonságának aktuális kérdéseit. Az idei évben a rendezvény fő témái a korrupció elleni küzdelem, illetve az élelmiszer és a gyógyszerhamisítás voltak. Ezen témákat érintették a plenáris ülésünk előadói is. Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke: „A független állami szervek szerepe és felelőssége a korrupció elleni küzdelemben – az ÁSZ gyakorlata”, dr. Bencze József, r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány: „A rendőrség feladata a globális kihívásoktól a lokális válaszokig”, dr. Süth Miklós, földművelésügyi és vidékfejlesztési szakállamtitkár: „A magyar élelmiszer stratégiai cikk: élelmiszerbűnözés elleni küzdelem a fogyasztókért és a tisztességes vállalkozókért”, míg dr. Kanta Tünde pü. ezredes, a Vám és Pénzügyőrség bűnügyi igazgatója: „Hamisítás elleni küzdelem a Vám- és Pénzügyőrségnél” címmel tartott előadást.

 

A korrupció elleni küzdelem

A korrupció elleni beavatkozások tétje, hogy az állam gyors és adekvát választ tud-e adni a társadalmi és a gazdasági alrendszerekre egyre nagyobb teherként nehezedő korrupciós problémákra. Az antikorrupciós szakmai műhely keretében két nap alatt, több mint 15 rangos hazai szakértő előadása hangzott el, amelyekhez kapcsolódóan moderált pódiumbeszélgetések során nyílt lehetőség a szakmai párbeszédre. A résztvevők egyszerre vizsgálták a korrupciós helyzetek megelőzésének, valamint – a felszínre került korrupciós jelenségek – kezelésének legalkalmasabb elméleti és gyakorlati megoldásait.

 

A hamisítások elleni küzdelem 

A rendezvényen kiemelt hangsúllyal szerepelt idén a közegészségre leginkább veszélyt jelentő élelmiszer- és gyógyszerhamisítások elleni hatékony védekezés, valamint az okmányvédelem. Az érintett állami hivatalok képviselői mellett a tudományos testületek, a gyártók, forgalmazók, vásárlók képviselőire és a technikai, technológiai védelmi cikkek megrendelőire és szállítói vettek részt a megbeszéléseken, illetve a kapcsolódó szakkiállításon.

 

Közbiztonsági konferencia 

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szervezésében létrejött szekció a közbiztonság és közrend védelmében, valamint fenntartásában érintett szervek, szervezetek közötti együttműködéséről és a kistérségi közbiztonság javításáról tanácskozott.

 

A vállalkozási informatikai szektor szervezésében telekommunikációs, térfigyelő, kormányzati IT rendszerekkel, hatósági igazolványokkal foglalkozó tanácskozások színesítették a rendezvény tartalmát. Az Oracle intézményszintű információ-kezelési megoldásokat mutatott be az igazságügyi és közbiztonsági területek számára. A Magyar Telekom előadásaiban áttekintést adott a Miniszterelnöki Hivatallal fennálló 5 éves szerződése alapján a kormányzati intézményeknek nyújtott szolgáltatásairól, az egyedi lehetőségek közül kiemelve például a videokonferenciát, vagy a távmunkát. Mag ICS Holding a hatósági kártyák biztonságáról tartott kerekasztal beszélgetést.

 

A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet bepillantást engedett a munkájába, bemutatva a szakértői terület új lehetőségeit, törekvéseit. Az előadások az okiratok, a daktiloszkópia, a kábítószer és a DNS-profil vizsgálati területét fogták át. A BSZKI azon találmánya is bemutatásra került, amelynek segítségével megállapítható, hogy egy okiraton mi volt előbb: a szöveg vagy az aláírás.

 

A Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége kerekasztal beszélgetése a droghasználók körében alkalmazott elterelés kérdéseit tekintette át.

 

Az áldozatsegítés és a jogi segítségnyújtás gyakorlati tapasztalatairól szólt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazságügyi Hivatal programja.

 

Büntetés-végrehajtási szekció

A rendezvény évek óta visszatérő eleme az önálló tudományos alapokon és szervezeti megoldásokon alapuló büntetés-végrehajtás, amelynek fejlesztése, reformjai, az elítéltek eredményes rehabilitációja a változó körülmények között bőséges munícióval látja el a szakemberek és érdeklődők találkozóját. Az idei évben a fogvatartottak foglakoztatásának gyakorlati problémáit tekintették át a szakemberek, amelyet – a szakkiállítás keretében – érdekes és tanúságos prezentáció egészítetett ki.

 

Próbatárgyalásos játék

A játékos vetélkedő közönsége bepillantást nyerhetett az igazságszolgáltatás kulisszái mögé, ahol a résztvevőknek tárgyalási helyzetben kell bizonyítaniuk felkészültségüket. Az eddigi vetélkedők alapgondolatát továbbfejlesztve, idén nem csak egy jó hangulatú játékkal, hanem igazi meglepetéssel vártuk az érdeklődőket. Az idei évben kivételesen nem fogalmazók, titkárok, illetve ügyvédjelöltek versengtek egymással a tárgyalásokon, hanem sok éves tapasztalattal rendelkező jogász kollégák szerepeltek. Egyetlen tárgyalás, játékos prezentáció erejéig senki nem a megszokott oldalon állt, mivel a bíró védőként, az ügyvéd ügyészként, míg az ügyész bíróként fog lépett fel. A másik hivatásrend eljárási pozíciójában történő helytállás volt tehát a feladat, mindannyiunk okulására és persze szórakozására, hiszen olyan JÁTÉK volt a célunk, amely tovább növelheti az igazságszolgáltatás szereplői közötti kölcsönös megbecsülést.

Ezen a rendhagyó eseményen – a vádlott szerepében – kedves vendégként Rudolf Péter színművészt üdvözölhettük!

A Paczolay Béla: Kalandorok című filmjéből kiemelt részlete alapján megírt képzeletbeli nyomozás ismertetését követő tárgyaláson bíróként dr. Borbély Zoltán legfőbb ügyészségi csoportvezető ügyész, sajtószóvivő, ügyészként dr. Juhász M. Gábor ügyvéd – az előző játékaink többszörös győztese –, míg ügyvédként dr. Hrabovszki Zoltán – a Fővárosi Ítélőtábla bírája – méltó partnere volt a játékban a „vádlottunk”-nak. A sértett szerepébe bújt dr. Nyilas Levente – a Fővárosi Ítélőtábla bírája – tette leginkább próbára a közönség rekeszizmait (nem véletlenül ő kapta a közönség különdíját). Dr. Ragány Zoltán – a Szegedi Városi Ügyészség titkára – és Dr. Szűcs István Ádám – a PKKB csoportvezető bírája – nagy átéléssel formálta meg a vád és a védelem tanúját.


SZAKKIÁLLÍTÁS

Az Európa Kongresszusi Központ területén a rendezvény tematikájához kapcsolódó állami és civil szervezetek, valamint a biztonsági, informatikai, kommunikációs és más vállalkozások részvételével – a konferenciákkal párhuzamosan – 3 napon keresztül a bűnüldözéssel, a bűnmegelőzéssel és a közbiztonsággal foglalkozó szakkiállítást is megtekinthettek az érdeklődők, amelynek során az egyes kiállított eszközök helyszíni kipróbálására is lehetőség nyílt. A kiállítás egyes elemei a konferenciák témáihoz illeszkedtek. Így például a főtámogatónk, az Állami Nyomda bemutatta az élelmiszerek biztonságos azonosítását elősegítő jelölőrendszerüket, míg más kiállítók a biztonság különböző területeinek egy-egy megközelítését adták.

 

A kiállításokat, valamint a konferenciákat – mint ahogy az a rendezvény koncepciójából és hagyományaiból következik – bárki térítésmentesen látogathatta.

 

 

 

Ügyészek Országos Egyesülete.

All right reserved