Kriminálexpo 2010

„Kommunikáció a biztonságos Magyarországért”

18. nemzetközi biztonsági és informatikai, bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási konferencia és szakkiállítás
a Legfőbb Ügyészség és az Ügyészek Országos Egyesülete társrendezésében.

 2010. november 23-25.

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.

Az idei Kriminálexpo jubileumi esemény, az Ügyészek Országos Egyesülete fennállása 20. évfordulóján kerül megrendezésre. Ez alkalommal a hatékony bűnmegelőzés, az eredményes bűnüldözés, a pártatlan és szakszerű igazságszolgáltatás nagyrészt állami feladatainak összegzését tűztük célul, helyet adva a biztonság más – ezzel azonban összefüggő – területei bemutatkozásának és hagyományos társasági rendezvényeinknek.

Tervezett Programjaink:


2010. november 23.

 09.00                   Megnyitó

                              A rendezvényt megnyitja: Dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész
                              Ezt követően a kiállítás megtekintése a  HM HIM Tüzér teremben

10.00 – 12.30     Plenáris ülés (HM HIM Színházterem)

               levezető elnök:          Dr. Székely György ddtbk.
                                                 a Katonai Fellebbviteli Ügyészség vezetője,
                                                 a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság elnöke,

              elnökség:                    Csampa Zsolt
                                                 Országgyűlés Honvédelmi Bizottság alelnöke,

                                                 Dr. Tóth József Zoltán
                                                 HM jogi és igazgatási helyettes államtitkár,

                                                 Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy
                                                 országos parancsnok,

                                                 Dr. Hatala József r. altábornagy,
                                                 országos főkapitány,

                                                 Béndek József altábornagy
                                                 Vám-és Pénzügyőrség országos parancsnoka,

                                                 Dr. Bánáti János az
                                                 Országos Ügyvédi Kamara elnöke,

              előadó:                       Dr. Hautzinger Zoltán
                                                 egyetemi adjunktus
                                                 PTE ÁJK 

Délután:

- Katonai és rendvédelmi szervezetek - szakértő büntető igazságszolgáltatás

A magyar katonai büntetőeljárás helyzetét a nemzetközi tapasztalatok tükrében fogják megvizsgálni a téma szakértői. A katonai büntetőeljárás fejlesztésének lehetséges irányai mellett olyan napi, gyakorlati problémák is terítékre kerülnek, mint a magyar katonai és rendvédelmi szervezetek békefenntartási tevékenységének jogi tapasztalatai. A konferencia keretében rendezi meg a Magyar Katonai Jogi és Hadi Jogi Társaság a soron következő közgyűlését.

- Büntetés-végrehajtási konferencia

A BVOP idei programja a büntetés-végrehajtási szervezet oktatási és képzési rendszerének gyökereit, jelenét és távlatait veszi górcső alá.

- Jubileumi ÜOE küldöttgyűlés
  (helyszín: az OIT székházának földszinti aulája)

Az Ügyészek Országos Egyesületének ünnepi küldöttközgyűlése, a szervezet megalakulásának 20. évfordulója tiszteletére.

- Fogadás –
(helyszín: az Igazságügyi Palota földszinti díszterme)

a Kriminálexpo résztvevői és meghívott vendégei tiszteletére2010. november 24.

Délelőtt:

- Alkotmányos minimumok a rendészetben – alkotmányozás és reform?

A Magyar Tudományos Akadémia Rendészettudományi Bizottsága, a Magyar Rendészettudományi Társaság és a Rendőrség Tudományos Technológiai és Innovációs Tanácsa közös programja.

- Közlekedés-biztonsági szekció

A szekció az idén nem a szakmai kérdések megvitatására helyezi a hangsúlyt, hanem azokat a veszélyforrásokat kívánja bemutatni, amelyek ismeretében felelősségteljesebb közlekedési magatartás alakulhat ki.
Fő témái:
a biztonsági övek, elsődlegesen a hátsó biztonsági övek védőhatásai, használatának gyakorisága, a sebességhatárok esetleges eltörlésének veszélye a közlekedésbiztonságra, illetve az emberi reakció korlátainak bemutatása. Érzékeltetni akarjuk, hogy a közlekedés még akkor is veszélyes, ha a szabályait követjük, de ha nem akkor még milyen plusz veszélyforrásokkal kell számolnunk.
Az előadások mellett lehetőség nyílik a pillantásváltás kamerákkal történő megjelenítésére szolgáló IBb által kidolgozott speciális mérőberendezés kipróbálására. Emellett a résztvevők közlekedésbiztonsági tesztet tölthetnek ki, amelynek kiértékelésére az előadásokat követően kerül sor.
  
- Nemzetközi ügyészi szeminárium
  (helyszín: az Igazságügyi Palota földszinti díszterme)

A hagyományosan kétévente megrendezésre kerülő nemzetközi ügyészi szeminárium résztvevői – gyakorló szakemberek – idén az ügyészek biztonsági helyzetét tekinti át az egyes európai országokban.

Délután:

- Jog és művészetek – bűn és bűnhődés

Az előadások keretében a jog és művészet különböző szintű kapcsolatát vizsgálják a meghívott vendégeink. Ennek keretében arra is kitérnek, hogy a műtárgyak esetében milyen azonosító jegyek különböztetik meg az eredeti alkotásokat a hamisítványoktól. Az egyediség megállapítása a művészettörténész, a restaurátor, a fizikus és más szakemberek közös vizsgálatának eredménye lehet.
Az előadásokat kerekasztal-beszélgetés egészíti ki – neves színészek, művészek és jogászok részvételével – a bűnről, a bűnhődésről, valamint a büntetés szerepéről a jogban és a művészetekben.

- A polgárőrség a közbiztonság és a közrend védelmében

Az Országos Polgárőr Szövetség és a Magyar Rendészettudományi Társaság közös programja.


2010. november 25.

Délelőtt és délután:

- Biztonságpiac konferencia 2010

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói  Szakmai kamara egész napos fóruma, a rendvédelmi szervek, és a magánszektor kapcsolatának lehetőségeiről, problémáiról, a biztonságért, és a bűnmegelőzésért.

Délelőtt:

- A futballhuliganizmus elleni küzdelem nemzetközi tapasztalatai és magyarországi hasznosításuk
   lehetőségei


A magyar labdarúgás napjára – a rendőrség, az MLSZ és a Hans Seidel Alapítvány által – szervezett konferencia célja a futballhuliganizmus elleni küzdelemben érintett hazai szervezeteknek, a médiumok képviselőinek- és ezáltal a széles közönségnek – bemutatni a legjobb nemzetközi tapasztalatokat és a magyarországi megvalósításuk lehetőségeit.

2010. november 23-25.

- SZAKKIÁLLÍTÁS

A rendezvény tematikájához kapcsolódó állami és civil szervezetek, valamint a biztonsági, informatikai, kommunikációs és más vállalkozások részvételével – a konferenciákkal párhuzamosan – 3 napon keresztül a bűnüldözéssel, a bűnmegelőzéssel és a közbiztonsággal foglalkozó szakkiállítást is megtekinthetnek az érdeklődők, amelynek során az egyes kiállított eszközök helyszíni kipróbálására is lehetőség nyílik.

Szeretettel várjuk a Kriminálexpo – térítésmentesen látogatható – rendezvényein!

A Kriminálexpó látogatói – ugyancsak ingyenesen –
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiállításait is megtekinthetik.

További információ: www.kriminalexpo.huÜgyészek Országos Egyesülete.

All right reserved