Ügyészek Lapja

 

 

 

Az Ügyészek Lapja az Ügyészek Országos Egyesülete által, 1993-ban alapított, kéthavonta megjelenő szakmai és érdekképviseleti folyóirat, jelenleg az ügyészek egyetlen szakmai lapja.

 

 

Az Ügyészek Lapja önálló tanulmányokban ismerteti az egyes jogterületek helyzetét, eredményét, valamint az elmélet, illetve a gyakorlat aktuális problémáit. A cél: a tudomány, az ismeret, a tájékozottság, a szakszerűség és az elmerülés egy-egy részletkérdésben. A tartalmi sokszínűségről a különböző rovatok gondoskodnak:

 

 

Folyóiratunk széleskörű olvasói táborral rendelkezik. Az Ügyészek Lapja olyan olvasmány, amely egyrészt érdekli az ügyészt, hiszen a témák világa szívbéli érdeklődési körének megfelel, másrészt nem hiányozhat más intézmények – előfizetőink - a bíróságok, rendőri szervek, egyetemek, minisztériumok, könyvtárak, ügyvédi irodák stb. polcairól sem. Az egyetemi hallgatók körében igen nagy népszerűségnek örvend az Ügyészek Lapja, hiszen a különböző számokban található tanulmányok, cikkek rendszeresen segítik a fiatalokat az évfolyam-, illetve a szakdolgozat elkészítésében, a források felkutatásában.

 

 

A folyóirat szerkesztői szívesen adnak teret a lap szakmai és formai hitelét erősítő hirdetők képi és szöveges bemutatkozásának, pl. jogi kiadóknak, informatikai vállalkozásoknak, a bűnmegelőzéssel, bűnüldözéssel és igazságszolgáltatással vagy az üzleti élet biztonságával foglalkozó szervezeteknek.

 

 

Főszerkesztő: dr. Kiss Anna PhD (Országos Kriminológiai Intézet)

 

Főszerkesztő-helyettes: dr. Fazekas Géza ( Központi Nyomozó Főügyészség )

 

Felelős szerkesztő: dr. Fürcht Pál (Budapesti Nyomozó Ügyészség)

 

Olvasószerkesztő: Sümeginé Tóth Piroska (Legfelsőbb Bíróság)

 

A szerkesztőség elnöke: dr. Hadler Andrea (Budakörnyéki Ügyészség)

 

Szerkesztőbizottság: dr. Auer László (Legfőbb Ügyészség), dr. Fónay Tamás (Siklósi Városi Ügyészség), dr. Jagusztin Tamás (Budakörnyéki Ügyészség), dr. Lajtár István (Legfőbb Ügyészség), dr. Nánási László (Bács-Kiskun Megyei Főügyészség), Törő Andrea (OKRI), dr. Venczl László (legfőbb Ügyészség), dr. Virág Mária (legfőbb Ügyészség)

 

Jogi lektorok: dr. Belovics Ervin PhD (legfőbb Ügyészség), Finszter Géza MTA doktora (OKRI), Mészáros Ádám PhD (OKRI), dr. Varga Zs. András PhD (Legfőbb Ügyészség), dr. Vókó György PhD (Legfőbb Ügyészség)

 

Lapterv: Balogh Ernő

 

Tördelés: Giricz Anna

 

Grafika: Sándor Viktória

 

A kiadásért felel: dr. Máriánné dr. Molnár Mária, az ÜOE elnöke

 

Szerkesztőség: 1122 Budapest, Maros u. 6/a. Telefon: 06-1 3567-566

 

E-mail: kiss@okri.hu

 

 

Ügyészek Országos Egyesülete.

All right reserved